Polityka prywatności

Oprogramowanie SOTESHOP spełnia wszystkie aktualne unijne wymogi prawne i jest certyfikowane przez organizację Trusted Shops pod względem zgodności z prawem europejskim. Wchodząca ustawa o przetwarzaniu danych RODO nakłada na administratorów sklepów szereg obowiązków, celem wzmocnienia polityki bezpieczeństwa przetwarzanych danych, która w naszym oprogramowaniu stoi na wysokim poziomie.

Program posiada wymagane zabezpieczenia, w tym np. podwójne szyfrowanie wrażliwych danych w bazie, wsparcie dla protokołu ssl oraz szereg zabezpieczeń programistycznych chroniących sklep.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informujemy, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MDM Reklama Dariusz Kędzierski z siedzibą w Luboniu ul. Wschodnia 24G/62, zwana dalej: „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,


2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Dariusz Kędzierski e-mail: biuro(@)mdm-reklama.pl, telefon: +48 61 8661 771

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji składanych zamówień, przeprowadzenia procesu sprzedaży, fakturowania oraz księgowania w celach rozliczeń podatkowych,


4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym w celach marketingowych,


5) podane dane niezbędne są do realizowania procesu sprzedaży,


6) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu prowadzącego lub Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,


7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,


8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odrębne przepisy podatkowe regulujące proces sprzedaży.