Prawo do odstąpienia od umowy

fragment regulaminu:

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je mailowo biuro(@)mdm-reklama.pl lub  na adres MDM REKLAMA Dariusz Kędzierski z siedzibą w Luboniu 62-030, ul. Wschodnia 24g/62, podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (Towar nie uszkodzony i nie używany), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 18 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

MDM REKLAMA Dariusz Kędzierski 60-715 Poznań, ul. Kolejowa 57

7.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.5. Po otrzymaniu przez Sprzedającego odesłanego Towaru, Kupujące w terminie do 10 dni otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty za towar łącznie z kosztami dostawy.